Blog

Europan – Inovativna rješenja za budućnost stropova i međukatnih konstrukcija

Naziv projekta: Europan – Inovativna rješenja za budućnost stropova i međukatnih konstrukcija

Kratki opis projekta: Svrha projekta je osnažiti konkurentnost društva Marana d.o.o. organizacijskom i procesnom prilagodbom za komercijalizaciju inovativnog proizvoda Europan. Projektom Prijavitelj Marana d.o.o. inovira organizacijske jedinice te procese u poslovanju kao pripremu za komercijalizaciju i tržišnu realizaciju inovativnog proizvoda Europan – lake predgotovljene betonske ploče za međukatne i krovne konstrukcije kojom se ostvaruje izražena ušteda u svim građevinskim radovima, snižavaju se troškovi i vrijeme gradnje i rekonstrukcije te se doprinosi energetskoj učinkovitosti i neovisnosti.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Provedbom projekta društvo će provesti inovaciju organizacije s ciljem pripreme organizacije za komercijalizaciju novog Europan proizvoda. U skladu s tim, najvažnije je naglasiti da se provedbom projekta stvara potpuno nova organizacijska jedinica Odjel proizvodnje Europan lakih ploča, unutar kojeg ć e biti tim za proizvodnju novog proizvoda. Nadalje, postojeće organizacijske jedinice ć e se reorganizirati posebice u smislu radne distribucije pojedinih zaposlenih unutar postojećih organizacijskih jedinica, kako bi se cjelokupna organizacija pripremila za komercijalizaciju proizvoda.

 

Ukupna vrijednost projekta: 4.437.239,20 kn, iznos koji sufinancira EU: 1.943.703,83 kn
Razdoblje provedbe projekta: od 01.01.2020. do 01.01.2022.

 

Kontakt osoba za više informacija: Marin Smodlaka, direktor, marin.smodlaka@marana.hr

 

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/